Canal Pride Kollum

Gepubliceerd op 17 juli 2023 om 20:13

Je hebt Kollumer kaas, Kollumererwten, Kollumerkatloop en sinds zaterdag nu ook de Kollumer Canal Pride. Een initiatief van 3FM.

 

Op zich vond ik het apart dat deze in een overwegend gereformeerd dorp werd gehouden. Ik ken Kollum goed, want ik heb er vlakbij gewoond. 

 

En ja, dat was om problemen vragen. De reacties waren fel. Een fleurig in regenboogkleuren geschilderd bankje werd tot tweemaal toe vernield. “Rot op, vergiftig jullie eigen kinderen!” werd erbij geschreven.

 

Dan denk ik twee dingen: blijf met je poten van andermans spullen af. En: wie worden hier nu door vergiftigd? Antwoord: niemand. Het kan voor iemand die worstelt met z’n geaardheid misschien juist het laatste duwtje zijn om uit de kast te komen.

 

Je mag van zo’n botenparade vinden wat je wilt, maar realiseer je dat hier de lhbtiq-gemeenschap een mooie dag door beleeft. Het is een uiting van wie zij zijn. Gun hen dat alsjeblieft. Je bent tenslotte niet verplicht om er naar te gaan kijken.

 

Is een homoseksueel niet zo door God geschapen? Houd dan je beledigende mond dicht. Ga liever in gesprek en probeer elkaar te vinden in het ‘verschillend’ zijn. Dat mag. Nee, dat moet.

 

Vanmorgen las ik in de Leeuwarder Courant een verslag. De politie was ruim aanwezig. Behoudens een arrestatie verliep alles zonder problemen. Het was een echt feest.

 

Reacties van een aantal Kollumers: homoseksualiteit is hier geen enkel probleem.

 

Wel liep er een meneer met een spandoek met Bijbelteksten erop. Nou, dat mag. Vrijheid van meningsuiting. Hij werd door de politie weggehaald bij het genoemde bankje, maar verder werd hem geen strobreed in de weg gelegd.

 

En die Bijbelteksten zijn nou juist vaak het probleem bij de soms enghartige visie op homoseksualiteit. Dat ligt niet aan die teksten, maar wel aan de manier waarop ze worden gebruikt, ofwel: misbruikt. Daar komt bij dat Bijbelteksten vaak verschillend geïnterpreteerd kunnen worden.

 

Dominee Ellen Peersmann van de PKN in Kollum: “In onze gemeente hebben we geen enkel probleem met mensen uit de lhbtiq-gemeenschap. Ze mogen trouwen, ze mogen diaken of ouderling zijn.”

 

In de Maartenskerk lag zaterdag een half A4tje klaar, met een Bijbeltekst uit Galaten 3, de verzen 27 en 28: “U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

 

Hier kunnen veel kerken nog wat van leren. Want de acceptatie van homoseksualiteit, vooral praktiserend, is in kerkelijk Nederland helaas nog lang geen gelopen race.

 

Foto: RTV Noardeast-Fryslân

 

 

 

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

RichardNug
2 maanden geleden

Latest US news, world news, sports, business, opinion, analysis and reviews from the Guardian, the world's leading liberal voice.

https://www.guardiannewstoday.com